Úvod
MAXXI - THERM s.r.o.
PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST Tisk Email
 • VYTÁPĚNÍ – ZDROJE TEPLA, TOPNÉ SYSTÉMY, PARNÍ I HORKOVODNÍ SOUSTAVY
 • OBNOVITELNÉ ZDROJE, SOLÁRNÍ SYSTÉMY
 • TEPELNÁ ČERPADLA DO RODINNÝCH I BYTOVÝCH DOMŮ
 • VĚTRÁNÍ vč. TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ
 • PRŮMYSLOVÉ I BYTOVÉ CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
 • PLYNOINSTALACE, ZDRAVOTECHNIKA (VO, KA)
 • TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, STLAČENÝ VZDUCH, PRŮMYSLOVÉ CHLAZENÍ
 • KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY (v kooperaci)
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST (VYJÁDŘENÍ A POVOLENÍ)
 • PORADENSTVÍ V ENERGETICE
 • POSUDKY DLE ZÁK. 201/2012 Sb. (§ 16, ODST.7) - EKONOMICKÁ VÝHODNOST VYTÁPĚNÍ
 • ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY
 • PRŮKAZY ENERGET. NÁROČNOSTI BUDOV
 • ODBORNÉ POSUDKY PRO PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
 • ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTLŮ A KLIMATIZACE
 • TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, AUTORSKÝ DOZOR
 
MAXXI - THERM s.r.o. Tisk Email

Malá rodinná firma zabývající se od roku 1991 výhradně projektováním navázala na tradici a zkušenosti dlouholetého projektanta vytápění, větrání, klimatizace a průmyslových energetických zařízení ing. Václava Havlíčka zde na Ostravsku. V roce 2006 došlo ke změně z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Firma má v současné době (r.2015) 9 zaměstnanců.

Od začátku naší existence jsou naší hlavní pracovní náplní projekty vytápění  a větrání – od bytů, přes rodinné domky, bytové domy, menší provozovny až po velké stavby a areály. Zabýváme se také projektováním zdravotechniky (vnitřní vodovody a kanalizace, přípojky) a technologických zařízení – stlačený vzduch, klimatizace, technologické chlazení, průmyslové odsávání. Projektujeme kotelny na dřevní peletky a štěpku a solární systémy – od nejmenších pro rodinné domky až po rozsáhlé systémy nad 100 m2 plochy kolektorů. Projektujeme parní i horkovodní rozvody (venkovní i vnitřní), parní i horkovodní předávací stanice. V poslední době (od roku 2011) jsme vypracovali řadu projektů alternativních zdrojů tepla s tepelnými čerpadly pro bytové domy – v lokalitách s vysokou cenou tepla ze systémů centrálního zásobování.

Neodmítáme nic, ani malé zakázky, které se nám nevyplácejí. Naší filozofií je, že na všem se můžeme něco naučit a člověk se učí celý život. Malé zakázky jsou přípravou na to, abychom dobře zvládli velkou. V případě potřeby jsme schopni nabídnout komplexní služby – projektování všech oborů (stavební, elektro, zdravotechnika, měření a regulace), inženýrskou činnost – vyřízení vyjádření dotčených orgánů a organizací a územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Zpracováváme rovněž energetické audity a posudky, průkazy energetické náročnosti budov, odborné posudky pro program Zelená úsporám a odborná posouzení dle Zákona 201/2012 Sb. (§16, odst.7) k ekonomické výhodnosti vytápění (vyžadováno např. při odpojení se od systému centrálního zásobení teplem).

Provádíme technický dozor pro investora a autorský dozor k našim projektům ve všech profesích. Dále provádíme odborné kontroly kotlů a klimatizačních zařízení.

Vždy jsme si zakládali na tom, že jsme zcela nezávislí na jakýchkoli dodavatelích a výrobcích. Zásadně zastupujeme zájmy investora. Nehledáme uplatnění pro určitý druh výrobků. Projektujeme stylem „tak, jak bych to udělal sobě“. Proto jsme vždy zůstávali pouze projekční firma, cítili jsme, že rozšíření o dodavatelskou činnost by nás mohlo tlačit ke kompromisům. Nicméně, když někdo požaduje zajištění komplexních služeb, tj. projekt vč. dodávky, jsme schopni tento požadavek splnit.