PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST Tisk
 • VYTÁPĚNÍ – ZDROJE TEPLA, TOPNÉ SYSTÉMY, PARNÍ I HORKOVODNÍ SOUSTAVY
 • OBNOVITELNÉ ZDROJE, SOLÁRNÍ SYSTÉMY
 • TEPELNÁ ČERPADLA DO RODINNÝCH I BYTOVÝCH DOMŮ
 • VĚTRÁNÍ vč. TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ
 • PRŮMYSLOVÉ I BYTOVÉ CHLAZENÍ, KLIMATIZACE
 • PLYNOINSTALACE, ZDRAVOTECHNIKA (VO, KA)
 • TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, STLAČENÝ VZDUCH, PRŮMYSLOVÉ CHLAZENÍ
 • KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY (v kooperaci)
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST (VYJÁDŘENÍ A POVOLENÍ)
 • PORADENSTVÍ V ENERGETICE
 • POSUDKY DLE ZÁK. 201/2012 Sb. (§ 16, ODST.7) - EKONOMICKÁ VÝHODNOST VYTÁPĚNÍ
 • ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY
 • PRŮKAZY ENERGET. NÁROČNOSTI BUDOV
 • ODBORNÉ POSUDKY PRO PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
 • ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTLŮ A KLIMATIZACE
 • TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, AUTORSKÝ DOZOR